Pressmeddelande Midhem

Bostadsutvecklare för flera generationer och livssituationer

Midhem är ett nystartat bostadsutvecklingsbolag men med lång erfarenhet och stabil grund. Midhem utvecklar bostadsområden för flera generationer och livssituationer och vår kärnkompetens ligger i att lokalisera mark där vi kan utveckla nya attraktiva bostadsområden. Där grunden bygger på trygghet och att vi väljer plats, utformning och material med omsorg. Hos oss finns möjlighet att byta boendeform när behoven ändras men samtidigt behålla tryggheten i platsen, grannarna och vännerna.

Som en del av en större koncern har Midhem den stora aktörens finansiella styrka kombinerat med det lilla bolagets personliga engagemang och närvaro. Midhem ägs till lika delar av de båda koncernerna Trollängen och MACNAT Holding AB som bl.a. äger MTA Bygg, väl rotade i bygg- och fastighetsbranschen och med ett mycket gott renommé.

Midhems systerbolag Eirhem AB bygger äldreboenden och med en enad vision om kvalitet har vi ett väletablerat samarbete. En av nycklarna till vår framgång ligger i organisationens storlek. En gemensam liten beslutsmässig organisation gör att vi tillsammans kan arbeta effektivt och flexibelt med hög servicegrad, låga overheadkostnader och en projektstyrning som kan anpassas till varje specifikt objekt.