Vi bygger boenden för alla åldrar och livssituationer med fokus på trygghet, omsorgsfulla val och tidlös design.

Midhem utvecklar bostadsområden för flera generationer och livssituationer. Vår grund bygger på trygghet och att vi väljer plats, utformning och material med omsorg. Vi arbetar alltid med ett helhetstänkande som innebär att vi inte enbart ser till det enskilda bostadsbygget, utan även bryr oss om närområde och demografisk utveckling.

Läs mer >>

TUVELYCKAN
GLIMMERVYN
TUNHUSEN
Föregående
Nästa