En bättre bostad

Vår vision är en värld utan trista bostäder.
Vi vill att människor ska kunna vara stolta över sitt boende.

Midhem utvecklar bostäder från idé till färdiga hus.
Med arkitektur och material som står sig över tid bygger vi en bättre bostad.

NYPRODUKTION AV BOSTÄDER

Vi har kontor i Göteborg och Halmstad och vår verksamhet är fokuserad på nyproduktion i södra Sverige. Sedan starten 2018 har Midhem färdigställt ca 200 bostäder och vi har 550 bostäder i projektering och under byggnation.

LÅNGSIKTIGHET

Vi ser långsiktighet som en förutsättning för hållbarhet och vi strävar alltid efter att ta socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Det sker i stort och smått – arkitektur som håller över tid, energieffektiva lösningar, minskat restavfall och klimatsmarta materialval som ger god inomhusmiljö och som kan leva länge.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIGT HUS

Att köpa mark är en viktig del av vår verksamhet och vi söker hela tiden ny, utvecklingsbar mark i bra läge för nyproduktion av radhus, kedjehus eller flerbostadshus. Vi tar hand om helheten, från markförvärv till inflyttningsklart projekt och eftermarknad med fokus på god arkitektur, bra funktion och klimatsmarta material. Vi samarbetar med lokala mäklare som tar ansvar för försäljning, från säljstart och uppföljning av intresseanmälningar, till avtal och eventuella tillval.

SAMARBETE INOM KONCERNEN

I koncernen ingår förutom Midhem även Eirhem, Trollängen Bostad och MTA Bygg och Anläggning. Tillsammans erbjuder vi en helhet, från mark till eftermarknad. MTA bygger flertalet av våra projekt och i flera fall har Eirhem utvecklat äldreboende i direkt anslutning till våra bostäder.

EN BÄTTRE BÖRJAN

Midhem grundades 2018 av Anders Börjesson och Andreas Granberg, två av entreprenörerna bakom Trollängen Bostad och MTA Bygg och Anläggning. Båda bolagen har ett stort intresse för att utveckla fastigheter i olika former och älskar själva byggprocessen, att gå från råmark till färdigt hus. Någonstans på vägen föddes idén om att tillsammans bygga bättre bostäder. Kärleken till något bättre har varit Midhems ledstjärna sedan dess.

Så går köpet till

GUIDE FÖR DIG SOM SKA KÖPA NY BOSTAD
Första steget är att teckna ett förhandsavtal för den bostad du är intresserad av. Avtalet tecknas mellan dig och bostadsrättsföreningen och är bindande. I samband med tecknandet betalar du ett förskott på handpenningen. För att kunna teckna ett förhandsavtal krävs det att du har ett godkänt lånelöfte/bekräftelse på ordnad finansiering.

1. FÖRHANDSAVTAL
Första steget är att teckna ett förhandsavtal för den bostad du är intresserad av. Avtalet tecknas mellan dig och bostadsrättsföreningen och är bindande. I samband med tecknandet betalar du ett förskott på handpenningen. För att kunna teckna ett förhandsavtal krävs det att du har ett godkänt lånelöfte/bekräftelse på ordnad finansiering.

2. VAL AV KONCEPT
Utöver den inredning som våra arkitekter valt ut har du som köpare ofta även möjlighet att sätta din egen prägel på till exempel köket.

3. INFORMATIONSMÖTE / STOMVISNINGAR
Några månader innan tillträdet kommer Midhem att kalla dig till informationsmöte där du får mer information om slutbesiktning, tillträde och garantier. Om möjligt kommer du också att få besöka byggarbetsplatsen.

4. UPPLÅTELSEAVTAL
När vi närmar oss avtalat tillträdesdatum tecknar du och bostadsrättsföreningen ett upplåtelseavtal. Upplåtelseavtalet är det slutliga avtalet och som köpare blir du nu medlem i bostadsrättsföreningen. Samtidigt betalar du en handpenning om tio procent av köpeskillingen (med avdrag för redan betalt förskott om 50 000 kr).

5. SLUTBESIKTNING
Innan tillträdet kommer din bostad att slutbesiktigas av en oberoende besiktningsman. Du som köpare har möjlighet att vara med, även om du formellt sett inte är en part vid besiktningen. Eventuella anmärkningar registreras och åtgärdas sedan utan kostnad.

6. TILLTRÄDE
Senast fyra månader innan inflyttning får du besked om ett definitivt tillträdesdatum. Vid tillträdesdatumet gör du en slutbetalning, hämtar ut nycklar och tar över det juridiska ansvaret för din bostad. Tänk på att teckna en hemförsäkring innan du flyttar in.

7. GARANTI
Två år efter tillträdet görs en garantiavstämning. Eventuella fel åtgärdas snarast utan kostnad.