Detaljplan Tuvelyckan etapp 2 pågår för fullt

Vi på Midhem fortsätter tillsammans med Båstad kommun planarbetet för Tuvelyckan. Läs gärna mer om planen på Båstad kommuns website