Stationen togs i bruk i samband med trafikstarten genom Hallandsåstunneln den 13 december 2015. I stationsbyggnaden finns både kontorslokaler och kafé.

Den nya stationen ersatte och fick samma namn som den gamla stationen vid den tidigare linjesträckningen över Hallandsåsen. Stationen har fyra spår, varav två spår vid plattform och två utan plattform för passerande tåg. Utformningen baseras på krav för höghastighetsbanor eftersom banan är förberedd för 250 km/h, en hastighet tåg inte får ha då de passerar förbi plattformar.

Tågen som stannar vid stationen tillhör Pågatågen (Halmstad–Ängelholm–Helsingborg) och Öresundståg (Göteborg–Helsingborg–Malmö–Köpenhamn–Helsingör). Sedan juni 2020 körs det också fjärrtåg sommartid Stockholm-Båstad av MTRX.

Bussar från Hallandstrafiken och Skånetrafiken trafikerar stationen med linjer till Båstad, Östra Karup, Norrviken och Laholm.

Båstad nya station

Service / Lokaler

Båstad Tuvelyckan

Färdigställt 2015